Virallista

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea rohnosiat.org -domainin sisältöä. Ellei asiasta ole erikseen mainittu, kaiken sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Röhnösiat ry:lle.

Sivuston ylläpitäjä (Röhnösiat ry.) ei vastaa näiden sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien taloudellisen vahingon, liiketoiminnan keskeytymisen, tietokoneelle aiheutuneen vahingon, tietokoneeseen asennettujen tietojen häviämisen, ajanhukan tai muun mahdollisen haitan. Ylläpito ei myöskään vastaa mahdollisista sivuston käyttökatkosten aiheuttamista henkisistä, taloudellisista tai muunlaatuisista haitoista.

Pidätämme oikeuden julkaista mitä tahansa rohnosiat.org -domainiin lähetettyjä viestejä ja muuta materiaalia, oli ne sitten lähetetty sähköpostilla tai lomakkeiden välityksellä. Lähettäessäsi materiaalia näille sivuille vastaat mahdollisista kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Copyright

Kaikki rohnosiat.org -domainin alaisuudessa oleva materiaali on Copyright © Röhnösiat ry. (ellei toisin mainita). Materiaalin luvaton kopiointi muualle sellaisenaan tai muutettuna on kielletty. Tekijänoikeuslain puitteissa lainaukset ovat sallittuja, kunhan niistä selkeästi ilmenee lainauksen kohde.

Tekijänoikeus on voimassa ilman erillistä mainintaa. Asiasta on mainittu tässä vain siksi, että jotkin ihmiset uskovat materiaalin olevan vapaasti levitettävää jos siitä ei löydy copyright -merkintää.