PÖYTÄKIRJA 1/2022

 

KEVÄTKOKOUS 13.5.2022 

 

Aika: 13.5.2022, kello 19.30

 

Paikka: Vierumäki, Golf Village 3006, Microsoft Teams

 

Osanottajat ja tila

Olli Karri (pj.)

Aaltonen Jari

Hoikkala Jussi

Isoviita Harri

Karhunen Tommi

Kolmonen Kimmo

Kosonen Lauri (Teams)

Nieminen Timo

Rannisto Peki

Rissanen Samu

Saavalainen Timo

Satola Jukka (Teams)

Sutinen Timo

Pulkkinen Sami (siht.)

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

 

Puheenjohtaja Karri Olli avasi kokouksen kello 19.13. Läsnäolon lisäksi osallistumismahdollisuus on Teamsilla. Osallistujan tapa osallistua kokoukseen on merkitty osallistujaluetteloon.

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 

Valittiin yksimielisesti:

·         puheenjohtajaksi Karri Olli

·         sihteeriksi Sami Pulkkinen

·         pöytäkirjantarkastajiksi Jari Aaltonen ja Timo Sutinen

·         ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Hyväksyttiin esityslista (liite) kokouksen työjärjestykseksi.

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Todettiin pöytäkirja hyväksytyksi ja käytiin läpi siellä tehdyt päätökset.

 

6. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021

 

Kiva tilanne, pienen ravistuksen jälkeen kaikki hoitivat maksut. Tarvitaan edelleen jässärin korotusta kulujen kattamiseksi. Skeleltä ei oteta enää jässäriä, joten Karri ehdotti Skelelle kunniajäsenyyttä ja jässärin poistamista. Esitys hyväksyttiin. Muuten muutetaan jässärin maksua niin, että kertamaksu on tammikuussa 100 euroa tai jatkuvana maksuna 10 euroa kuukaudessa. Valinta maksutavasta on vapaa.


 

 

 

7. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

 

Tilintarkastajat totesivat tilinpäätöksen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti laadituksi. Tilintarkastaja korosti erinomaisen läpinäkyvää kirjanpitoa ja asioiden mallikasta hoitamista.

 

8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

 

Tilintarkastajat puolsivat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Jäsenet päättivät hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle vastuuvapauden.

 

9. VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

 

Toimintasuunnitelma käsitellään tulevissa tapahtumissa. Tapahtumat järjestetään omakustanteisesti.

 

10. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2023

 

Aiemmin käydun keskustelun mukaisesti päätettiin nostaa jäsenmaksua, 100 euroa kertamaksuna tai 10 kuussa, ei liittymismaksua.

 

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET

 

Yksimielisellä päätöksellä Karri Olli jatkaa puheenjohtajana, Timo Nieminen rahastonhoitajana ja Sami Pulkkinen sihteerinä. Markku Turunen on ollut varapuheenjohtaja yhdistyksen toiminnan alusta asti, mutta todettiin Markun tilanteen olevan sellainen, että hänet siirretään kunniajäseneksi. Yksimielisesti valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi Harri Isoviita.

 

Käytiin laajaa keskustelua yhdistyksen säännöistä. Jukka Satola ehdotti sääntöjen keventämistä tilintarkastajien valinnan osalta. Satola ehdotti hallituksen valtuuttamisesta päivittää säännöt nykypäivään. Hallitus päivittää säännöt, lähettää ne sähköpostilla jäsenistölle hyväksyttäväksi ja jos ei vastalauseita tule viiden arkipäivän sisällä, niin säännöt astuvat voimaan sen jälkeen. Tavoite on saada säännöt päivitetyksi ennen syyskokousta.


 

 

 

12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2022

 

Tilintarkastajiksi valittiin Jari Aaltonen ja Timo Sutinen tilikaudelle 2022.

 

13. JÄSENYYDET

 

Oskari Niemeä ehdotettiin uudeksi jäseneksi. Käyttiin laaja keskustelu jäsenyyksistä ja valitsemistavasta. Todettiin, että Ode halutaan jäseneksi ja keskusteluja voidaan jatkaa, mutta säännöt ja jäsenen valitsemisasiat valmistellaan jatkossa paremmin ja valinnat voidaan tehdä kerralla valmisteltujen esitysten perusteella. Uusi ehdokas voidaan tuoda paikan päälle valitsemiskokoukseen esittäytymään ja hänen oma halukkuutensa on etukäteen vahvistettava, velvollisuudet ymmärrettävä ja koko prosessista on tehtävä laadukkaampi.

 

Sääntöehdotus myös jäsenvalintojen osalta tuodaan syksyn kokoukseen, perustetaan työryhmä sääntöjen päivitykseen. Timo Sutinen fasilitoi työryhmän kokoontumisen ja Sutisen lisäksi siihen osallistuu yhdistyksen uusittu hallitus ja Jukka Satola.

 

14. TULEVAT TAPAHTUMAT

 

·         Minigolf järjestetään 6.8 Koivukylässä, Samu Rissanen hoitaa.

·         Jukka Satola järjestää pienimuotoiset bileet ennen syyskokousta ja tiedottaminen tapahtuu Whatsupilla

 

Syyskokous

·       Syyskokous järjestetään risteilyllä 28.10

 

 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

27.8 pidetään Pikkiksen ja Jartsan yhteiset satavuotisjuhlat.

 

16. VUODEN RÖHNÖSIKA–ÄÄNESTYS

 

Pidettiin jääkiekon aikainen äänestystauko ja Timo Sutinen järjesti kaikille linkin nettiäänestykseen, tulokset saatiin kokoon Suomen ja Norjan pelin erätauolla. Ensimmäisessä äänestyksessä päädyttiin tasatulokseen tasan Jartsan ja Samun välillä. Toisessa äänestyksessä vuoden 2021 Röhnösiaksi valittiin Samu Rissanen, kolmatta kertaa peräkkäin! Huikeaa Samu!!

 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja Karri Olli päätti kokouksen 21.06.

 

 

Vakuudeksi

  

Karri Olli                                                  Sami Pulkkinen

puheenjohtaja                                           sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

 

Sähköisesti 13.5.2022

 

Jari Aaltonen                                             Timo Sutinen
KOKOUSKUTSU

 

RÖHNÖSIKOJEN KEVÄTKOKOUKSEEN

 

Vierumäki, Golf Village 3006

Microsoft Teams

13.5.2022 klo 18.00

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

TERVETULOA!


ESITYSLISTA 13.5.2022

 1.                  Kokouksen avaus.

2.                   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.                   Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:

a)         puheenjohtaja

b)         sihteeri

c)         kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d)         kaksi ääntenlaskijaa

4.                   Hyväksytään työjärjestys.

5.                   Edellisen kokouksen pöytäkirja.

6.                   Esitetään tilinpäätös vuodelta 2021.

7.                   Esitetään tilintarkastajien lausunto.

8.                   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

9.                   Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10.                 Päätetään liittymismaksun ja vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus.

11.                 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

12.                 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varamiestä vuodelle 2022.

13.                 Jäsenyydet.

- päätetään mahdollisten uusien ehdokkaiden jäsenyyksistä

14.                 Tulevat tapahtumat.

- perinteiset kesätapahtumat

- syyskokous

- muut mahdolliset tapahtumat

15.                 Muut esille tulevat asiat.

16.                 Vuoden Röhnösika -äänestys.

17.                 Kokouksen päättäminen.