PÖYTÄKIRJA 2/2022

 

Yhdistyksen ylimääräinen syyskokous

Aika               Perjantai 28.10.2022

Paikka           Tallink Star / Sea Pub

 

Osanottajat:

Karri Olli (pj)

Aaltonen Jari

Hoikkala Jussi

Isoviita Harri

Kolmonen Kimmo

Korhonen Tommi

Kosonen Lauri

Nieminen Timo

Sutinen Timo

Pulkkinen Sami (siht.)

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Karri Olli avasi kokouksen kello 13.12.

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin yksimielisesti:

- puheenjohtajaksi Karri Olli

- sihteeriksi Sami Pulkkinen

- pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Hoikkala ja Kimmo Kolmonen

- ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista (liite) kokouksen työjärjestykseksi.

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan olevan tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Käytiin pöytäkirja läpi ja todettiin, että sääntöjen muuttamiseksi valittua työryhmää ei ole vielä kutsuttu koolle ja eikä sääntömuutostyötä ole aloitettu. Perustettiin WhatsApp-ryhmä aikatauluista sopimiseksi ja sääntömuutosehdotus tuodaan suunnitellusti kevätkokoukseen.

  

6. KEVÄTKOKOUS

Sovittiin kevätkokous järjestettäväksi taas Vierumäellä ja ajankohdaksi valittiin 25.-28.5.2023. Kokous pidetään perjantaina 26.5 noin klo 18 alkaen. Kokous valtuutti Samu Rissasen hoitamaan mökin varausasiat ja Karri Olli on Samuun yhteydessä asiasta.

 

7. YHDISTYKSEN TALOUSASIAT

Rahastonhoitaja Timo Nieminen totesi raha-asioiden olevan kunnossa ja kaikkien maksujen olevan ajan tasalla. Heti vuoden vaihteen jälkeen rahastohoitaja tiedottaa jäsenistöä vuoden 2023 jäsenmaksuista.

 

8. TULEVAT URHEILUTAPAHTUMAT, JUHLAT JA HUVITILAISUUDET

SULKIKSEN KINKKUCUP

·         Timo Sutinen järjestää perinteisen kinkkucupin 16.12. Hiekkaharjun Foreverissa klo 16–18. Pelimuoto selviää myöhemmin.

SIKABILIS

·         Bilistä ei järjestetä.

SIKAKEILAILU

·         Keilailua ei järjestetä.

HIIHTO

·         Karri Olli järjestää hiihtotapahtuman ja tiedottaa siitä yhdistyksen WhatsAppissa.

ÄIJÄJOOGA

·         Päätettiin kokeilla äijäjoogaa yksityistunnin merkeissä, mikäli saadaan riittävästi osallistujia mukaan. Suurin osa kokouksen osallistujista oli kiinnostuneita asiasta, koska jäykkyys väärissä paikoissa koetaan yleisesti ongelmaksi. Jari Aaltonen selvittää kontaktiensa kautta vetäjän ryhmälle. Todettiin myös, että se pitää nimetä sikajoogaksi.

 

9. ROUTE 66

Keskusteltiin Timo Sutisen saamasta tarjouksesta ajaa Route 66 prätkillä vuoden 2023 aikana. Todettiin retken prätkillä olevan liian kallis ja toisaalta autolla sen suorittaminen ei kiinnostanut kovin laajasti. Todettiin, että Sami Pulkkinen ja Karri Olli selvittävät asiaa edelleen ja pitävät kiinnostuneet ajan tasalla. Päätös Route 66:n suorittamisesta pitää tehdä vuoden vaihteeseen mennessä, jotta sen sijaan ehditään tarvittaessa järjestää perinteinen golfmatka.

 

10. MUUT ASIAT

Lauri Kosonen totesi, että heijastin on Tallinnassa pakollinen varuste ja jakoi kaikille heijastimet.

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Karri Olli päätti kokouksen 13.55.

 

Vakuudeksi

 

Karri Olli                                                   Sami Pulkkinen

puheenjohtaja                                            sihteeri

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

 

Jussi Hoikkala                                           Kimmo Kolmonen


 

RÖHNÖSIAT RY 

 

Yhdistyksen ylimääräinen syyskokous

Aika               Perjantai 28.10.2022

Paikka           Tallink Star / joku laivan ravintoloista

Osallistujat    Yhdistyksen jäsenet

 

Käsiteltävät asiat

1.      Kokouksen avaus

2.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.      Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:

a)       puheenjohtaja

b)       sihteeri

c)       kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d)       kaksi ääntenlaskijaa

4.      Hyväksytään työjärjestys

5.      Edellisen kokouksen pöytäkirja

6.      Kevätkokous

7.      Yhdistyksen talousasiat

8.      Tulevat urheilutapahtumat, juhlat & huvitilaisuudet:

·         Sulkiksen kinkkucup

·         Sikabilis

·         Sikakeilailu

·         Hiihto

·         Äijäjooga

9.      Route 66

10.  Muut asiat

11.  Kokouksen päättäminen