KOKOUSKUTSU

 

RÖHNÖSIKOJEN KEVÄTKOKOUKSEEN

 

Vierumäki, Golf Village 3006

Microsoft Teams

21.5.2021 klo 18.00

TERVETULOA!


ESITYSLISTA 21.5.2021

 

1.                  Kokouksen avaus.

2.         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.         Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:

a)         puheenjohtaja

b)         sihteeri

c)         kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d)         kaksi ääntenlaskijaa

4.         Hyväksytään työjärjestys.

5.         Edellisen kokouksen pöytäkirja.

6.         Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020.

7.         Esitetään tilintarkastajien lausunto.

8.         Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

9.         Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10.       Päätetään liittymismaksun ja vuoden 2022 jäsenmaksun suuruus.

11.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

12.       Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varamiestä vuodelle 2021.

13.       Jäsenyydet.

- päätetään mahdollisten uusien ehdokkaiden jäsenyyksistä

14.       Tulevat tapahtumat.

- perinteiset kesätapahtumat

- syyskokous

- muut mahdolliset tapahtumat

15.       Muut esille tulevat asiat.

16.       Vuoden Röhnösika -äänestys.

17.       Kokouksen päättäminen.